Events

Poll

Aanbevolen evenementen door Dutch Health Network.

__________________________________________________________

Actuele evenementen

 1. BoardRoom ZORG congres “Van risico’s naar kansen”, 18 juni 2013 (€ 100 korting)
 2. High Tea bijeenkomst “De stelselwijziging gaat door, wat nu ? (focus: GGZ)”, 21 juni 2013 (kosteloze toegang)
 3. Werkconferentie In voor zorg! Naar een waardevolle toekomst, 24 juni 2013. (kosteloze toegang) 

__________________________________________________________

1) BoardRoom ZORG congres “Van risico’s naar kansen”, 18 juni 2013 (€ 100 korting)

Boardroom Zorg headerBRZcongres_696x101_Def

Van risico’s naar kansen

Toezicht en verantwoording in de zorg worden steeds meer gedomineerd door een risico- en veiligheidsbenadering. Tijdens het BoardRoom ZORG congres worden actuele risicodossiers behandeld aan de hand van diepgaande themagesprekken en worden risico’s omgezet naar kansen.

Bekijk eerst de video van Wouter Bos via http://bit.ly/BoardRoomZorgDHN3.

Uit recent onderzoek van KPMG blijkt dat de helft van de bedrijven, o.a. in de zorg, de risico’s voortvloeiend uit toenemende wet- en regelgeving als grootste bedreiging zien. Risicomanagement hoog op de bestuursagenda wordt daarom steeds belangrijker. Dit is ook het pleidooi van Wouter Bos die in deze korte video alvast een voorproefje geeft op het BoardRoom ZORG congres waarop hij de volgende actuele risicodossiers zal behandelen:

 • Veiligheidsrisico’s
 • Transitie AWBZ
 • Indicatoren voor zorgkwaliteit

Zie voor het volledige programma en de inschrijvingsvoorwaarden: http://bit.ly/BoardroomZorgDHN1.

Voor wie

Het BoardRoom ZORG congres is exclusief bedoeld voor het hoger zorgmanagement. De primaire doelgroep vormen de toezichthouders en bestuurders in de zorg, bij zorgverzekeraars, gemeenten en overheidsinstanties, met als secundaire doelgroep het topmanagement (de laag direct onder de Raad van Bestuur, directie of wethouders).

Datum en locatie

 • Dinsdag 18 juni 2013, van 9.30 tot 17.30 uur;
 • Locatie: Mariënhof, Amersfoort.

Aanmelding

Je kunt je direct aanmelden via deze link: http://bit.ly/BoardRoomZorgDHN2. Deelname aan het BoardRoom ZORG congres kost normaliter € 499. Voor DHN leden geldt de gereduceerde prijs van € 399. Er wordt dus een ledenkorting verstrekt van € 100 per inschrijving.

__________________________________________________________

2) High Tea bijeenkomst “De stelselwijziging gaat door, wat nu ? (focus: GGZ)”, 21 juni 2013 (kosteloze toegang)

Inzetbaar

“De stelselwijziging gaat door, wat nu? (focus: GGZ)”

Lange tijd is door de GGZ-sector gestreden tegen de overheveling van financiën en verantwoordelijkheden naar gemeenteniveau. Het moment is gekomen dat we hier niet meer onder uit komen. Dus nu is het zaak de voordelen voor de cliënt te benutten en de nadelen te minimaliseren. Maar hoe gaan we dat doen?

Inzetbaar organiseert rond dit thema een high tea bijeenkomst op 21 juni voor haar relaties/geïnteresseerden.

Als specialistisch uitzendbureau komt Inzetbaar in veel verschillende GGZ-instellingen. Het valt ons op dat iedere instelling met dezelfde thema’s stoeit. De wijzigingen uit het regeerakkoord die eraan komen kosten veel energie en tijd en helaas gaat dat soms ten koste van de zorg aan cliënten.  Als Inzetbaar willen we graag op onze manier bijdragen aan een oplossing voor deze issues (verbinding en kennisdeling). Zie ook onze casestudie over de GGZ.

Om de discussie vanuit verschillende invalshoeken te kunnen voeren hebben wij Bas van ’t Wout, Tweede Kamerlid van de VVD (woordvoerder langdurige zorg/AWBZ en Wet maatschappelijke ondersteuning) bereid gevonden om met ons het gesprek aan te gaan en ons te prikkelen. Hij zal ons meenemen in de gevolgen voor de GGZ in de aanpassingen van de AWBZ en de uitvoering van de WMO.

Voor wie

De high-tea-bijeenkomst is exclusief bedoeld voor zorg bestuurders, directeuren, wethouders, managers en toezichthouders van zowel de Zorg als Gemeentelijke instellingen, de Zorgverzekeraars en Overheidsinstanties.

Datum en locatie

 • Vrijdag 21 juni 2013, van 13.30 tot 16.00 uur;
 • Locatie: Onder den Peerenboom, Benschop (provincie Utrecht).

Aanmelding

Je kunt je aanmelden door een mail voorzien van de naam van de organisatie en jouw functie te sturen naar linette.bossen@opensquare.nl. Deelname aan de high tea bijeenkomst is kosteloos.

________________________________________________________

3)Werkconferentie In voor zorg! Naar een waardevolle toekomst, 24 juni 2013. (kosteloze toegang)

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

De hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg is gebaseerd op een nieuwe toekomstvisie. Het doel is om voor mensen met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen een waardevolle toekomst te bieden.

Om dit voor elkaar te krijgen, moeten kwaliteit, houdbaarheid en meer zorg voor elkaar hand in hand gaan.

Zie voor het volledige programma en de inschrijvingsvoorwaarden: http://bit.ly/IVZconferentie2013DHN1.

De kracht van de professional

Op dit moment maken 800.000 mensen gebruik van de Langdurige zorg. En 2,6 miljoen mantelzorgers zetten zich in voor hun kwetsbare naasten.

Er is veel aan het veranderen in de Langdurige zorg. Dit vraagt ook om veranderingen bij de professionals die als zorgverlener of ondersteuner betrokken zijn. Ook management in organisaties, zoals zorgorganisaties, gemeentelijke overheden, zorgverzekeraars en zorgkantoren voeren veranderingen in werkwijze door. Veel van deze veranderingen vragen om een andere rol en andere vaardigheden van professionals. Bij In voor zorg! zijn veel organisaties op een praktische manier actief bezig om in te spelen op een waardevolle toekomst voor professionals én cliënten.

Tijdens de werkconferentie van In voor zorg! op 24 juni 2013 kun je kennis nemen van een groot aantal praktische oplossingen voor verschillende vragen die voortkomen uit de hervormingsagenda Langdurige zorg.

Zie voor het volledige programma en de inschrijvingsvoorwaarden: http://bit.ly/IVZconferentie2013DHN1.

Voor wie

De conferentie is voor iedereen toegankelijk. Uitdrukkelijk wordt het (midden)management, teamleiders, ambtenaren, en stafmedewerkers uitgenodigd van organisaties uit de langdurige zorg, woningcorporaties, zorgverzekeraars, cliëntenorganisaties, gemeenten (zorg/welzijn) en overige belanghebbende partijen.

Datum en locatie

 • Maandag 24 juni 2013, van 8.45 (inloop) tot 16.15 uur;
 • Locatie: RAI, Amsterdam (http://RAI.nl).

Aanmelding

Je kunt je direct aanmelden via deze link: http://bit.ly/IVZconferentie2013DHN2. Deelname aan het In voor zorg-congres is kosteloos.

NB Er zal bij de inschrijving voorrang worden verleend aan direct betrokkenen bij de invoering van veranderingen ten gevolge van de hervormingsagenda Langdurige zorg.

__________________________________________________________

Gerealiseerde evenementen in 2013

__________________________________________________________

Nationale “Dag van de Assistent”, 28 mei 2013. Netwerkdag met workshops.

Talmor Assistent 2013

Kom naar de nationale “Dag van de Assistent” op dinsdag 28 mei 2013. Een must voor iedere praktijkassistent. Volg verschillende workshops op deze landelijke netwerkdag en leer van collega’s. Geef jezelf als assistent snel op of meld jouw assistent hiervoor aan!

Op dinsdag 28 mei organiseert Talmor, Kennis en Opleidingsbureau voor Zorg en Welzijn professionals, de 4e nationale “Dag van de Assistent”. Er is gekozen voor een spectaculaire en centraal gelegen locatie in Kamerik, Utrecht.

Zie voor het programma en het inschrijvingsformulier: http://bit.ly/DagvandeAssistentDHN2013. Gebruik wel altijd de actiecode DHN13.

__________________________________________________________

In voor zorg-congres over de veranderingen in de langdurige zorg, 27 mei 2013

In voor zorg Scootmobiel 

Veranderingen in kaders van maatschappij én beleid vragen om veranderingen in organisaties voor langdurige zorg. Wat betekenen deze veranderingen voor jouw strategische agenda?

Tijdens het congres op 27 mei te Nieuwegein zullen verschillende partijen zoals zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeentelijke overheden met ambtenaren van het ministerie van Volkgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) direct in dialoog gaan over de veranderingen in de romp Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en over de Zorgverzekeringswet.

Zie voor het volledige programma en de inschrijvingsvoorwaarden: http://bit.ly/CongresLangdurigezorgDHN1.

__________________________________________________________

ZienXL Event “Scan uw Zorg”, 21 maart 2013. Gescheiden Wonen & Zorg.

How2CreateCare

Kom naar het ZienXL Event “Scan uw Zorg” in Heerhugowaard op 21 maart 2013. Kom hier alles te weten over Gescheiden Wonen & Zorg (GWZ). En deel jouw kennis en inzicht met collega’s uit de zorg.

ZienXL ondernemers StaalBaron en how2createCARE organiseren op donderdagmiddag 21 maart vanaf 12.30 uur een Zorg Event in de reeks “Scan uw Zorg”. Ga snel naar de informatie over dit waardevolle kennis-event via: http://bit.ly/ScanUwZorg2

__________________________________________________________

Health Valley Event, 13 maart 2013. Make health & innovation work!

Op woensdag 13 maart 2013 vindt voor de vijfde keer het Health Valley Event plaats in Concertgebouw De Vereeniging te Nijmegen. Een evenement dat niemand mag missen!

Het Health Valley event is een ontmoetingsplaats voor iedereen die zich bezig houdt met innovaties in de health sector. Doel van het Health Valley Event is het zichtbaar maken van alle fantastische initiatieven in Oost-Nederland. Naast het tonen van de successen biedt het Health Valley Event 2013 ook een podium voor kansrijke nieuwe ideeën en een platform om elkaar te ontmoeten en verbindingen te leggen die weer tot nieuwe initiatieven kunnen leiden.

Het programma van het Health Valley Event 2013 is samengesteld rond het thema “Make health & innovation work”. Zie voor het uitgebreide programma: http://bit.ly/HealthValleyDHN2013P

__________________________________________________________

Veiligere zorg door jouw initiatief? Doe dan natuurlijk mee met de IGZ ZorgVeiligPrijs!

IGZ banner 850 x 190

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) reikt tijdens haar congres Patiëntveiligheid op 20 juni 2013 de ZorgVeiligPrijs uit.

De IGZ vindt het belangrijk om positieve prestaties op het gebied van patiëntveiligheid te belonen. Door goede initiatieven zichtbaar te maken kan men van elkaar leren en kan de kwaliteit van zorg verbeteren. Het winnende initiatief heeft aantoonbare resultaten geboekt op het gebied van patiënt- of cliëntveiligheid.De IGZ nodigt hiermee nadrukkelijk instellingen, organisaties, bedrijven en personen uit om mee te dingen naar de IGZ ZorgVeiligPrijs 2013.

De sluitingstermijn voor het indienen van jouw idee of initiatief is 15 maart 2013. Zorg dus dat jouw inzending op tijd binnen is bij het IGZ.

__________________________________________________________

Roundtable van Rapid Circle

Interessante en praktische informatiemiddag over de inzet van een ‘Sociaal Intranet en Mobiele werkplekken voor de zorgverleners’ met de best practice van ‘HVO-Querido’ op 18 januari 2013 in Amsterdam.

Roundtable Rapid Circle

__________________________________________________________

Informatiemiddag over het zorgondernemerschap naar Herbergier Tilburg.

Herbergier

Ben je BIG-geregistreerd verpleegkundige, heb je veel ervaring in de ouderenzorg, en koester je de wens ooit eens voor jezelf te gaan beginnen? Schrijf je dan in voor de informatiemiddag in Herbergier Tilburg op 12 januari 2013. Hier hoor je alles over de zorgformule Herbergier, waar je 16 dementerende ouderen een liefdevol thuis kunt geven. Als toekomstig zorgondernemer van een Herbergier geef je invulling aan de zorg op je eigen manier en word je niet gehinderd door enige vorm van bureaucratie.

__________________________________________________________

Dutch Health Network Services kan desgewenst als mediapartner optreden voor evenementen en vacatures op het gebied van de Zorg en Welzijn in Nederland en België. Randvoorwaarde is dat de doelstelling van een vacature, evenement, opleiding, boek of product/dienst promotie gericht moet zijn op de zorg en/of welzijnsketen. Neem voor de voorwaarden tijdig via e-mail contact op met het management van Dutch Health Network Services – partners@dutchhealtnetwork.nl

NB: Volg Dutch Health Network natuurlijk  ook actief op LinkedIn, Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, YouTube en Slideshare. Zie onderstaande links. Velen zijn je al voorgegaan.

linkedin  Facebook icon  Twitter icon  Google icon  Pinterest icon  YouTube  Slideshare icon

Een reactie op Events

 1. Pingback: Nu ook actueel aanbod van vacatures, evenementen en boeken van DHN Services | Dutch Health Network Services

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s