Vacatures

A green magnify glass on a computer keyboard, Job Searching

Vacaturebank op LinkedIn van Dutch Health Network

Door Dutch Health Network aanbevolen vacatures en vacaturebanken

Actuele vacatures

 1. Adviseur Lean bij het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg
 2. Manager Wonen met Zorg bij Sensire in Varsseveld
 3. Oncologie Verpleegkundigen voor het St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg
 4. Teamleider Intensive Care (IC) bij het St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg
 5. Senior inkoper bij het Servicecentrum van Altrecht GGZ
 6. Verpleegkundig specialist of physician assistent bij SVRZ in Zeeuws Vlaanderen
 7. Verpleegkundigen voor Nederlands Astmacentrum Davos
 8. GZ psycholoog voor Nederlands Astmacentrum Davos
 9. Kinderarts voor Nederlands Astmacentrum Davos
 10. Medical Director voor het Sint Maarten Medical Center (SMMC)
 11. Manager Informatisering bij Altrecht GGz;
 12. Promoveer jij op Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) bij Vivent;
 13. Cliëntenvertrouwenspersoon zorgsector voor een V&V instelling;
 14. Zorgondernemers gevraagd voor Thomashuis Assendelft;
 15. Toezichthouders voor organisatie in de gezondheidszorg;
 16. Manager Kennis & Behandelcentrum (KBC)

__________________________________________________________

1) Adviseur Lean bij het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg (juni 2013)

St Elisabeth Ziekenhuis Tilburg kort logovariant full colour

Adviseur Lean gezocht voor het Bureau Zorginnovatie

(Snel solliciteren! Ga dan direct naar: http://bit.ly/ElisabethTilburgDHN3)

Het St. Elisabeth Ziekenhuis is een groot, algemeen ziekenhuis met een hoog ambitieniveau en het is een van de 28 Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ).

Jaarlijks bezoeken 350.000 patiënten de poliklinieken en worden er 44.000 patiënten opgenomen, waarvan 16.000 in dagbehandeling. Er zijn 28 specialismen en er werken bijna 3100 medewerkers en vrijwilligers. Het St. Elisabeth Ziekenhuis heeft de NIAZ-accreditatie.

Plaats in de organisatie

Binnen het St. Elisabeth Ziekenhuis is Lean (procesinnovatie), naast Lief, Kwaliteit en Veiligheid, één van de centrale thema’s in het strategische beleid. Dit heeft geleid tot verschillende Lean initiatieven, waaronder diverse ‘verbeterversnellingen’.

Dat zijn ziekenhuisbrede trajecten die afdelingen vertrouwd maken met de Lean methodiek. Uitgangspunt daarbij is om de gestandaardiseerde verbeterstructuur op de afdelingen in te richten, de lean instrumenten eigen te maken en gezamenlijk het continue verbeteren te integreren in de werkzaamheden. Samenhang met de thema’s lief, kwaliteit en veiligheid is hierbij vanzelfsprekend. Vooral het coachen op houding en gedrag en het leren van elkaar, speelt hierbij een belangrijke rol.

Vanuit Bureau Zorginnovatie vindt de begeleiding van de Lean initiatieven en de daarbij behorende verbeterversnellingen plaats. Naast het ondersteunen van de afdelingen, wordt het programma verder ontwikkeld, wordt opleiding verzorgd en vindt coaching plaats.

Functie-eisen

 • een academisch werk- en denkniveau;
 • ervaring met het toepassen van Lean (ervaring in de zorg is een pre, maar geen vereiste);
 • ervaring op het vlak van veranderingsprocessen in complexe organisaties;
 • aantoonbare advies- en coachvaardigheden;
 • gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen;
 • analytisch vermogen en organisatiebreed denkniveau;
 • het vermogen om mensen te enthousiasmeren en in beweging te krijgen;
 • een initiatiefrijke, innovatieve, integere, klantgerichte en kwaliteitsgerichte werkhouding.

Arbeidsvoorwaarden

 • een uitdagende functie waarin u samenwerkt met diverse disciplines binnen de organisatie;
 • salaris conform de Cao Ziekenhuizen behorende bij de functiezwaarte;
 • goede secundaire arbeidsvoorwaarden conform de Cao Ziekenhuizen.

Informeren en solliciteren

Voor informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de heer drs. W. Wiegersma, manager Bureau Zorginnovatie, tel. (013) 539 2150. Uw schriftelijke sollicitatie kunt u vóór 14 juni richten aan het St. Elisabeth Ziekenhuis, afdeling Personeelsbeheer, ter attentie van mevrouw S. Drubbel, medewerker Personeelsbeheer, Postbus 90151, 5000 LC in Tilburg onder vermelding van vacaturenummer 2013.72 naar s.drubbel@elisabeth.nl.

Voor meer informatie over deze vacature bij St. Elisabeth Ziekenhuis ga je naar de functiebeschrijving (PDF) via http://bit.ly/ElisabethTilburgDHN3 of direct naar de website via: http://bit.ly/ElisabethTilburgDHN.

__________________________________________________________

 2Manager Wonen met Zorg bij Sensire in Varsseveld (juni 2013)

Sensire RGB

Gezocht: Ervaren manager Wonen met Zorg die van een uitdaging houdt!

(Snel solliciteren! Ga dan direct naar: http://bit.ly/SensireDHN1)

Sensire is een dynamische organisatie die zich duidelijk uitspreekt voor de relatie klant-medewerker, teamverantwoordelijkheid en efficiente processen die de teams ondersteunen. Binnen de klantlijn Wonen met Zorg worden door circa 50 teams op diverse locaties in de Achterhoek zorg met verblijf geboden. Verpleeghuiszorg, revalidatie, verzorgingshuiszorg, dagverzorging en dagbehandeling worden geleverd aan ca. 1.000 klanten. Onze klanten zijn veelal ouderen die langdurige AWBZ-zorg nodig hebben.

Plaats in de organisatie

Wonen met Zorg is een zelfstandig bedrijf dat vorm en inhoud geeft aan een van de klantlijnen van Sensire. Wonen met Zorg kent 50 teams, 900 medewerkers. Op dit moment is Wonen met Zorg in transitie van haar managementstructuur. Doel is te komen tot een twee- of driehoofdig management. De manager Wonen met Zorg is samen met zijn/haar collega’s resultaatverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en de klant- en medewerkerstevredenheid.

Functie-eisen

 • Ervaren manager met strategische visie op veranderende zorg- en dienstverlening;
 • Iemand die de strategische koers weet te vertalen naar de goede processtappen.
 • Werkt op inspirerende wijze, heeft visie en ervaring met cultuurveranderingsprocessen;
 • Omarmt de koers van de organisatie, weet deze uit te dragen en zal mede vorm geven aan de ontwikkeling en borging van de nieuwe werkelijkheid;
 • Is een kaderstellend leider en voortdurend in dialoog met collega’s en medewerkers;
 • Is een bruggenbouwer en verbinder en kan uitstekend omgaan met uiteenlopende belangen. Weet een goede afstand te houden tussen afstand en nabijheid;
 • De manager Wonen met Zorg heeft een academische opleiding afgerond en als aanvulling een managementopleiding gevolgd;
 • Heeft ervaring met het leidinggeven aan een revalidatie- en behandelteam is zeer gewenst.

Arbeidsvoorwaarden

 • De standplaats is Varsseveld en is verkeerstechnisch uitstekend te bereiken;
 • De werkweek bedraagt 36 uur en is in overleg flexibel in te vullen;
 • De functie wordt gewaardeerd in FWG 70 conform de CAO VVT;
 • Er wordt een jaarcontract geboden met uitzicht op een vast dienstverband.

Informeren en solliciteren

Voor meer informatie over deze vacature bij Sensire ga je naar de functiebeschrijving (PDF) via http://bit.ly/SensireDHN1.

Belangstellenden die zich herkennen in het gevraagde profiel en de  gevraagde ervaring opgedaan hebben, kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht voorzien van motivatie en inclusief actueel CV sturen aan werving@sensire.nl. Voor informatie over de functie en de procedure is Susanne Roseboom telefonisch bereikbaar op 0314 – 35 6309.

__________________________________________________________

3) Oncologie Verpleegkundigen voor het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg (mei 2013)

St Elisabeth Ziekenhuis Tilburg kort logovariant full colour

De zorgeenheid Longziekten zoekt meerdere Oncologie Verpleegkundigen.

Het St. Elisabeth Ziekenhuis is een groot, algemeen ziekenhuis met een hoog ambitieniveau en het is een van de 28 Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ).

Jaarlijks bezoeken 350.000 patiënten de poliklinieken en worden er 44.000 patiënten opgenomen, waarvan 16.000 in dagbehandeling. Er zijn 28 specialismen en er werken bijna 3100 medewerkers en vrijwilligers. Het St. Elisabeth Ziekenhuis heeft de NIAZ-accreditatie.

Plaats in de organisatie

Zorgeenheid Longziekten biedt zorg aan patiënten met longaandoeningen, zoals COPD, OSAS en longoncologie. Hierbinnen neemt pre-terminale en terminale zorg een belangrijke plaats in. De zorgeenheid Longziekten bestaat uit een polikliniek, longfunctie en een verpleegafdeling. Verpleegafdeling F1 heeft 29 bedden. Sinds oktober 2011 zijn er binnen afdeling H3, Interne geneeskunde, 8 (+2 flexibele) bedden geïntegreerd. Hiervoor zoeken wij verpleegkundigen.

Functie-eisen

 • de oncologieverpleegkundige: verleent kwalitatief goede zelfstandige verpleegkundige en oncologische zorg;
 • levert een professionele bijdrage in een multidisciplinaire samenwerking;
 • levert een constructieve bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de afdeling;
 • neemt deel aan overlegvormen en kwaliteitsprojecten;
 • begeleidt studenten en stagiaires.

Arbeidsvoorwaarden

 • geboden wordt een salaris conform een functie-indeling in FWG 50 van de Cao Ziekenhuizen;
 • een specialisme in beweging, wat zich vooral inhoudelijk aan het ontwikkelen is;
 • een prettige werksfeer;
 • de mogelijkheid tot aanvullende specialistische scholing;
 • overige arbeidsvoorwaarden conform Cao Ziekenhuizen.

Informeren en solliciteren

Voor informatie over deze functie kunt u contact opnemen met mevrouw D. van Bijnen, teamleider afd. F1, tel. (013) 539 1313 en vragen naar sein 6335 of met de teamleider van afd. H3 mevrouw H. Wolbink tel. (013) 539 1313 en vragen naar sein 6650. Uw schriftelijke sollicitatie kunt u vóór 13 mei 2013 richten aan het St. Elisabeth Ziekenhuis, afdeling Personeelsbeheer, ter attentie van mevrouw S. Drubbel, medewerker Personeelsbeheer, Postbus 90151, 5000 LC in Tilburg onder vermelding van vacaturenummer SD/2013.45 of e-mail naar s.drubbel@elisabeth.nl.

Voor meer informatie over deze vacature bij St. Elisabeth Ziekenhuis ga je naar de functiebeschrijving (PDF) via http://bit.ly/ElisabethTilburgDHN2 of direct naar de website via: http://bit.ly/ElisabethTilburgDHN.

__________________________________________________________

4) Teamleider Intensive Care (IC) bij het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg (april 2013)

St Elisabeth Ziekenhuis Tilburg kort logovariant full colour

De zorgeenheid Intensive Care zoekt een proactieve teamleider Intensive Care.

Het St. Elisabeth Ziekenhuis is een groot, algemeen ziekenhuis met een hoog ambitieniveau en het is een van de 28 Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ).

Verder is het St. Elisabeth hét traumacentrum voor de provincie Noord-Brabant, met een Intensive Care (IC) op het allerhoogste niveau (level III status).

Plaats in de organisatie

De IC heeft een bovenregionale functie op de gebieden neurochirurgie en traumatologie. Verder beschikt de IC over 34 bedden (24 IC en 10 HC) waarvan er momenteel 30 in gebruik zijn. De IC streeft ernaar om het huidige hoge niveau stelselmatig te verbeteren. Er is veel ruimte voor eigen initiatieven en vernieuwing.

Functie-eisen

 • de teamleider: geeft functioneel leiding aan de verpleegkundigen, gericht op ondersteuning en coaching bij de persoonlijke ontwikkeling;
 • draagt het beleid uit en laat het team goed samenwerken;
 • maakt onderdeel uit van het team en werkt mee in de zorg;
 • is verantwoordelijk voor de coördinatie van de dagelijkse directe patiëntenzorg, de kwaliteit van zorg binnen de unit en de afstemming met de andere units;
 • draagt zorg voor een goed verloop van de artsenvisite, overdracht en patiëntenbespreking;
 • stimuleert het team tot vernieuwingen en verbetervoorstellen;
 • adviseert het hoofd van de zorgeenheid;
 • heeft inzicht in complexe werkprocessen en lost knelpunten adequaat op.

Arbeidsvoorwaarden

Salaris conform een functie-indeling in FWG 60 van de Cao Ziekenhuizen. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 4.095,- bruto per maand op fulltime basis.

Informeren en solliciteren

Voor informatie over deze functie kun je contact opnemen met de heer M. Beerens, hoofd zorgeenheid Intensive Care, telefoonnummer (013) 539 38 05. Uw schriftelijke sollicitatie kunt u vóór 6 mei 2013 richten aan het St. Elisabeth Ziekenhuis, afdeling Personeelsbeheer, ter attentie van mevrouw S. Drubbel, medewerker Personeelsbeheer, Postbus 90151, 5000 LC in Tilburg onder vermelding van vacaturenummer SD/2012.178 of e-mail naar s.drubbel@elisabeth.nl.

Voor meer informatie over deze vacature bij St. Elisabeth Ziekenhuis ga je naar de functiebeschrijving (PDF) via http://bit.ly/ElisabethTilburgDHN1 of direct naar de website via: http://bit.ly/ElisabethTilburgDHN.

__________________________________________________________

5) Senior inkoper bij het Servicecentrum van Altrecht GGz (april 2013)

altrecht logo

Altrecht GGz zoekt een ervaren senior inkoper met vakinhoudelijke kennis?

In de functie van inkoper ben je verantwoordelijk voor aanbestedingen (Altrecht breed) op strategisch en tactisch niveau. Je levert een bijdrage aan het opstellen van het inkoop actieplan en voert zelfstandig delen van dit plan uit. Je stelt zelfstandig aanbestedingsstukken op en stuurt het aanbestedingsteam aan. Je onderhandelt en contracteert leveranciers. Je houdt je bezig met leveranciers- en contractmanagement en voert marktonderzoek uit. Tevens ondersteun je de operationele inkoop en de klanten bij het opstellen van het Programma van eisen.

Plaats in de organisatie

Het organisatieonderdeel Inkoop bestaat uit de manager inkoop, senior inkoper, inkoper en een administratief medewerker inkoop. In deze functie rapporteer je aan de manager inkoop.

Functie-eisen

 • Je bent een ervaren inkoper met vakinhoudelijke kennis;
 • Je hebt minimaal een afgeronde HBO-opleiding aangevuld met Nevi I en Nevi 2 (of gelijkwaardig);
 • Je bent ervaren in projectmatig werken en brengt (markt) kennis mee om de afdeling Inkoop verder te professionaliseren;
 • Je bent in staat zelfstandig inkooptrajecten te draaien en beschikt over kennis van de benodigde wet- en regelgeving, de GGZ en op financieel gebied;
 • Je bent een inventieve doortastende onderhandelaar die mensen weet mee te krijgen en beschik jij daarnaast over uitstekende contactuele vaardigheden.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden worden in overleg vastgesteld.

Informeren en solliciteren

Voor meer informatie over deze vacature bij Altrecht GGz ga je naar de website via: http://bit.ly/AltrechtDHN2.

Inlichtingen over de inhoud van deze functie is te verkrijgen bij Stef Simonetti (Manager Inkoop a.i.), telefoonnummer 030 – 22 56 010.

__________________________________________________________

6)  Verpleegkundig specialist of physician assistent in Zeeuws Vlaanderen (maart 2013)

svrz

Word jij verpleegkundig specialist of physician assistent waarbij je werkt op meerdere locaties.

SVRZ biedt zorg in Zeeland. Vanuit acht zorgcentra en talloze kleinschalige woningen in de wijk of het dorp. Aan mensen met dementie of lichamelijke beperkingen. 2700 medewerkers zorgen voor kwalitatief, goede zorg die aansluit bij de wensen van de cliënten. Zij staan centraal.

Plaats in de organisatie

In deze functie ben je samen met de specialist ouderengeneeskunde verantwoordelijk voor de medische zorg verlening op de aan hem/haar toegewezen verpleegafdelingen en woningen en bezig met diagnostiek en behandeling. Het verbindend element is het medisch en verpleegkundig proces in uitvoerende, voorwaardenscheppende, kwalitatieve, organisatorische en instructieve zin.

Functie-eisen

 • Een bachelor diploma van een geaccrediteerde HBO opleiding in de gezondheidszorg aangevuld met het masterdiploma Advanced Nursing Practice of physician assistant;
 • Professionaliteit en sociale vaardigheid;
 • Een proactieve en innovatieve houding om in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen binnen het vakgebied van de ouderengeneeskunde en de ouderenzorg in brede zin.

Arbeidsvoorwaarden

 • Dienstverband is voor de duur van een jaar. Bij gebleken geschiktheid wordt het contract omgezet in onbepaalde tijd;
 • Het aantal uren is bespreekbaar tussen 24 en 32 uur;
 • Salaris maximaal € 4.216,81 bruto per maand op fulltime basis (FWG 60 CAO-VVT).

Informeren en solliciteren

Zie voor het uitgebreide functieprofiel en het sollicitatieformulier: http://bit.ly/VacatureSVRZDHN1. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Kristel Gillisse, hoofd BOA, telefoonnummer: 06 – 10 28 34 67 of via de mail: k.gillisse@svrz.nl.

Voor meer informatie over de procedure kun je terecht bij afdeling JobCare via telefoonnummer: 088 – 88 71 010 of via de mail: jobcare@svrz.nl

__________________________________________________________

7) Verpleegkundigen voor Nederlands Astmacentrum Davos (maart 2013)

Davos Astmacentrum

Wil jij samen met je collega’s bergen gaan verzetten in Davos?

Het Nederlands Astmacentrum Davos (NAD) is al ruim een eeuw toonaangevend in het behandelen van moeilijk behandelbaar astma (MBA) mede dankzij de unieke ligging in het hooggebergte van Zwitserland en onze beproefde multidisciplinaire manier van werken.

Plaats in de organisatie

Je maakt deel uit van de vakgroep Zorg van het Nederlands Astmacentrum Davos (NAD). Bij de behandeling van zowel volwassen patiënten als kinderen in het NAD vervullen de verpleegkundigen een belangrijke rol. Niet alleen voor de patiënten die zijn opgenomen op de afdeling intensieve zorg (vijf bedden), maar ook tijdens het verpleegkundig spreekuur en bij het verstrekken van medicijnen uit de AD-apotheek. Binnen de vakgroep Zorg werken de verpleegkundigen intensief samen met zorgcoördinatoren en groepsleiders onder leiding van één vakgroepcoördinator. De samenwerking vereist een flexibele opstelling, waarbij het belang van de patiënt voorop staat.

Functie-eisen

Het NAD zoekt enthousiaste verpleegkundigen met kennis van de behandeling en verpleging van chronisch zieke volwassen patiënten en kinderen met een longaandoening. Enkele jaren ervaring – opgedaan op een longafdeling of kinderafdeling in een ziekenhuis of in een astma- of revalidatiecentrum – is een pré. Affiniteit met het begeleiden van kinderen en jongeren is gewenst. Het beheersen van de noodzakelijke verpleegtechnische handelingen is een must. De patiëntenpopulatie in het NAD is zeer divers samengesteld en verpleegkundigen moeten dus ‘van alle markten thuis zijn’ om zowel op volwassenen als kinderen adequaat te kunnen reageren. Noodsituaties doen zich niet vaak voor, maar als het aankomt op alert, vaardig en overtuigend handelen, dan moet een verpleegkundige zeker ‘thuis geven’.

Arbeidsvoorwaarden

Voor meer informatie over de arbeidsvoorwaarden, het Astmacentrum of het wonen in Davos, kun je contact opnemen met Roderick Janssens, coördinator Vakgroep Zorg, via telefoonnummer 00 41 81 4178529.

Informeren en solliciteren

Zie voor het uitgebreide functieprofiel: http://bit.ly/DavosVerpleegkundigeDHN1.

Heb je belangstelling voor deze vacature? Stuur dan een brief met CV naar: Nederlands Astmacentrum Davos, t.a.v. mevrouw A. Veendorp, directiesecretaresse, Postfach 192, 7260 Davos Dorf, Zwitserland of per e-mail naar aveendorp@nad.merem.ch

__________________________________________________________

8) GZ psycholoog voor Nederlands Astmacentrum Davos (maart 2013)

Davos Astmacentrum

Ben je GZ of Klinisch psycholoog en heb jij het NAD dna?

Het Nederlands Astmacentrum Davos (NAD) is al ruim een eeuw toonaangevend in het behandelen van moeilijk behandelbaar astma (MBA) mede dankzij de unieke ligging in het hooggebergte van Zwitserland en onze beproefde multidisciplinaire manier van werken.

Plaats in de organisatie

 • De psycholoog stelt samen met andere behandelaars, zoals artsen, fysiotherapeuten, verpleegkundigen en bewegingstherapeuten de behandelstrategieën en  -plannen op;
 • Verder behoort tot jouw taken: bewaken van de uitvoering en evaluatie van de behandelplannen, toepassen van (crisis)interventie, gezondheidsvoorlichting aan patiënten, toetsen van het professioneel handelen van (zorg)medewerkers, verzorgen van supervisie en werkbegeleiding, het leveren van een bijdrage aan klinische lessen, de vele congressen en symposia in het NAD;
 • Je bent mede verantwoordelijk voor het behandelbeleid, de vernieuwing en verdere professionalisering van de patiëntenzorg.

Functie-eisen

 • Je bent BIG geregistreerd als Klinisch of GZ-psycholoog en werkt vanuit een “Evidence based” therapeutisch referentiekader;
 • Je hebt ook affiniteit met het werken met kinderen, jeugdigen en hun systeem;
 • En je bent energiek en daadkrachtig in jouw optreden.

Arbeidsvoorwaarden

Inschaling volgens de FWG waarbij een buitenlandtoelage verstrekt wordt op basis van een Nadere Uitvoeringsregeling (NUR).

Informeren en solliciteren

Voor een uitgebreid profiel klik je op: GZ psycholoog Nederlands Astmacentrum Davos (http://bit.ly/DavosGZpsycholoogDHN1). Stuur voor 31 maart 2013 uw cv en motivatie per e-mail of fax naar: Nederlands Astmacentrum Davos, t.a.v. Mevr. A. Veendorp, directiesecretaresse. E-mail: aveendorp@nad.merem.ch  Fax nr: 0041.81.41. 78240

__________________________________________________________

9) Kinderarts voor Nederlands Astmacentrum Davos (maart 2013)

Davos Astmacentrum

Bevlogen en enthousiaste kinderarts gezocht voor Davos, Zwitserland

Het Nederlands Astmacentrum Davos (NAD) is al ruim een eeuw toonaangevend in het behandelen van moeilijk behandelbaar astma (MBA) mede dankzij de unieke ligging in het hooggebergte van Zwitserland en onze beproefde multidisciplinaire manier van werken.

Plaats in de organisatie

 • de te benoemen kinderarts stuurt het multidisciplinaire behandelteam aan;
 • is het aanspreekpunt voor het kind en ouders voorafgaand, tijdens en na de behandeling;
 • onderhoudt het contact met de verwijzend kinderarts;
 • participeert in de 7 x 24-uurs diensten met verantwoordelijkheid zowel voor de kinder- als de volwassenen afdeling;
 • is lid van de vakgroep artsen in het NAD;
 • neemt actief deel aan de beleidsontwikkeling en aan de verdere ontwikkeling van de gezamenlijke vakgroep kinderartsen Behandelcentrum Heideheuvel – NAD.

Functie-eisen

 • is kinder(long)arts met bij voorkeur tenminste vijf jaar ervaring;
 • heeft kennis en kunde op het gebied van astma;
 • heeft bij voorkeur ervaring met kinderlongziekten of heeft ambities op dat gebied;
 • heeft aantoonbare ervaring of grote affiniteit met het interdisciplinair werken in een multidisciplinair team en beschikt over voldoende vaardigheden dit team aan te sturen;
 • heeft aantoonbare ervaring of affiniteit met psychosomatische problematiek;
 • heeft wetenschappelijke interesse;
 • is bereid voor een (on)bepaalde periode in Zwitserland te gaan wonen en werken;
 • heeft aantoonbare affiniteit met managementvraagstukken. Afhankelijk van de ervaring van de kandidaat behoort het tot de mogelijkheden om een substantieel aandeel te hebben in managementtaken;
 • is ondernemend;
 • is enthousiast, energiek, sociaal vaardig;
 • is een inspirerende teambuilder.

Arbeidsvoorwaarden

Aanstelling zal geschieden conform de regeling van de arbeidsvoorwaarden medisch specialisten (AMS), die op de Zwitserse situatie verder wordt aangepast.

Informeren en solliciteren

Voor een uitgebreid profiel klik je op: Kinderarts voor Nederlands Astmacentrum Davos (http://bit.ly/DavosKinderartsDHN1). Stuur voor 31 maart 2013 uw cv en motivatie naar Drs. G. Hoogvliet, arts, Lid van de Raad van Bestuur Merem Behandelcentra, rvb@merem.nl.  Voor meer informatie bel je naar: 035 – 68 81 421.

__________________________________________________________

10) Medical Director voor het Sint Maarten Medical Center (SMMC) (maart 2013)

SMMC

Voor het Sint Maarten Medical Center (SMMC), een vooruitstrevend medisch instituut in de oostelijke Cariben, zoekt FWG een Medical Director

Ontwikkelingsgericht, visionair en daadkrachtig

Het Sint Maarten Medical Center (SMMC) is een non-profit organisatie die voorziet in de medische en gezondheidszorg ten behoeve van de bovenwindse eilanden in de Cariben.

Plaats in de organisatie

De Medical Director is verantwoordelijk voor het strategisch, tactisch en operationeel management van de organisatie vanuit een medisch perspectief. De Medical Director vormt samen met de Financial Director de Board of Directors en kan daarin de rol van voorzitter vervullen. De Medical Director neemt beslissingen op medisch gebied en bepaalt als lid van de Raad van Bestuur mede het strategisch beleid van de organisatie. De Medical Director geeft duaal leiding aan het Management Team. Er wordt verantwoording afgelegd aan de Supervisory Council.

Functie-eisen

 • Een registratie als medisch specialist, met grondige kennis van en ervaring met strategische beleidsvorming en snel te verwerven inzicht in de actuele ontwikkelingen op het vakgebied;
 • Uitgebreide aantoonbare bestuurs- en managementervaring als eindverantwoordelijke in een complexe medische- of gezondheidszorginstelling;
 • Kennis en begrip van de Caribische –en Sint Maarten in het bijzonder- culturele en politieke context;
 • Goed gevoel voor complexe bestuurlijke en politieke verhoudingen en in staat interne relaties en belangen te identificeren bij het nemen van beslissingen;
 • Uitstekende communicatieve kwaliteiten, in staat te overtuigen, onderhandelen en weerstanden te overbruggen bij het implementeren van veranderingen, strategische beleidsbepaling en complexe externe onderhandelingen en afstemmingsbesprekingen;
 • Analytisch vermogen, in staat een breed spectrum aan ontwikkelingen, mogelijkheden en risico’s die van invloed en/of voordeel kunnen zijn voor de organisatie te signaleren en analyseren en deze te betrekken in het besluitvormingsproces.

Arbeidsvoorwaarden

Een fulltime, uitdagende en verantwoordelijke positie waarin de kans wordt geboden om bij te dragen aan de groei van de organisatie tot hét vooraanstaand medisch instituut in de regio. De Medical Director moet in een turbulente omgeving werken aan het stabiliseren, professionaliseren en uitbouwen van de (positie van de) organisatie. De standplaats is Sint Maarten.

Informeren en solliciteren

Voor een uitgebreid profiel klik je op: http://bit.ly/FWGDHN1. Werving en selectie voor deze functie worden vanuit Nederland uitgevoerd door FWG. Indien je geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd bent voor bovengenoemde functie verzoeken wij je vriendelijk om voor 8 maart a.s. jouw interesse aan FWG kenbaar te maken, onderbouwd met een motivatie en cv in het Engels of Nederlands. Jouw sollicitatie en cv kun je mailen naar: vacatures@fwg.nl o.v.v. vacature Medical Director.

__________________________________________________________

11) Manager Informatisering bij Altrecht GGz (februari 2013)

altrecht logo

Altrecht GGz zoekt een resultaatgerichte innovator en bruggenbouwer tussen techniek en zorg?

Als manager informatisering ben je verantwoordelijk voor de informatiestrategie van Altrecht GGz. Logischerwijs is deze afgeleid van de algemene strategie van Altrecht GGz. Als manager zorg je ervoor, dat de informatiseerders hun werk resultaatgericht, kwalitatief en efficiënt kunnen uitvoeren, waarbij de continuïteit van de systemen gegarandeerd is.

Plaats in de organisatie

Je kunt het team zien als een netwerkorganisatie, waarvan de kern binnen het servicebedrijf van Altrecht gepositioneerd is. Een ander deel is buiten Altrecht gecontracteerd. Je leidt deze netwerkorganisatie samen met een team van 40 interne specialisten op het gebied van innovatie en ontwikkeling, business intelligence, informatiebeheer en ICT. Het aanbod aan applicaties bestaat uit een elektronisch patiëntendossier, elektronisch voorschrijfsysteem, cliëntenportaal, diverse andere eHealth toepassingen en vele andere applicaties.

Functie-eisen

 • Opleiding op academisch niveau in bedrijfskunde en/of informatiemanagement;
 • Ruime ervaring met informatiemanagement, informatie architecturen en de praktische inzet daarvan;
 • Zelfstandig zorgen voor een goed rendement en resultaat;
 • Bij voorkeur kennis van primaire en secundaire processen in de zorg;
 • Ruime ervaring met projectmatig innoveren en ontwikkelen;
 • Ervaring met het managen van risico’s;
 • Ervaring met budgetbeheer en financiën;
 • Ruime ervaring met leveranciersmanagement en het werken met marktpotenties;
 • Een creatieve maar realistische instelling als vernieuwer;
 • Bruggenbouwer tussen de zorgorganisatie en de techniek;
 • Uitstekende sociale vaardigheden en uitdrukkingsvaardigheid;
 • Zakelijke instelling;
 • Goed analytisch vermogen;
 • Geduld en doorzettingsvermogen.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden worden in overleg vastgesteld.

Informeren en solliciteren

Voor meer informatie over deze vacature bij Altrecht GGz ga je naar de website via: http://bit.ly/AltrechtDHN1

Inlichtingen over de inhoud van deze functie zijn verkrijgbaar bij Wim Eurlings, Manager Informatisering a.i., bereikbaar op tel. 030 – 22 56 500.

__________________________________________________________

12) Promoveer jij op Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) bij Vivent? (februari 2013)

Vivent zorgt! kleur

Vivent is op zoek naar een Specialist Ouderengeneeskunde

Een van de speerpunten van het Expertisecentrum Vivent is NAH. Vivent is trots op deze afdeling en wat we daar tot nu toe bereikt hebben. Maar we willen gaan voor best practice!

Zet jij NAH voor Vivent op de kaart?

Om dit te bereiken wil Vivent deze expertise samen met de onderzoekers van het specialisme ouderengeneeskunde van het UMC St. Radboud verder gaan ontwikkelen.

Wij zoeken daarom een Specialist Ouderengeneeskunde, die naast de dagelijkse behandeling wil promoveren op deze doelgroep.

Ben jij de Specialist Ouderengeneeskunde die deze uitdaging aan gaat?

Authentiek, flexibel, enthousiast en ondernemend, heb jij een duidelijke visie op bovenstaande uitdaging en heb jij de capaciteiten om samen met ons de stap naar best practice te zetten?

Dan zoeken we jou!

Neem contact op met Dorien Vonk (06 – 52609898), Manager Behandeling en Consultatie of met Bas Meuwese, 1e Specialist Ouderengeneeskunde, telefoon 073-6454177.

Natuurlijk kun je ook direct solliciteren. Ga dan naar http://bit.ly/ViventDHN1

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden worden in overleg vastgesteld.

Voor meer informatie over Vivent ga je naar de website via: http://bit.ly/ViventDHN

_________________________________________________________

13) Cliëntenvertrouwenspersoon zorgsector voor een V&V instelling regio Veluwe, Apeldoorn-Zwolle, 12 uren per week (februari 2013)

logo quasir nieuwe stijl

Doel van de functie

 • Het bijstaan van cliënten inzake problemen, ontevredenheid of conflicten;
 • Bevorderen van het herstel van de relatie c.q. van de oplossing van problemen tussen cliënt, zorggebruiker en zorgverlener/zorgaanbieder;
 • Bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van zorg, op basis van informatie uit klachten en signalen, uitingen van Ontevredenheid;
 • Bevorderen kwaliteit klachten en signalenmanagement;
 • Versterken van de rechtspositie van de individuele cliënt.

Plaats in de organisatie

De functionaris heeft een onafhankelijke positie, resorteert direct onder de algemene leiding van de organisatie (raad van bestuur, bureau directie).

Functie-eisen

 • Tenminste HBO niveau of hoger;
 • Mediation opleiding of andere training clientenvertrouwen/klachten signalenbemiddeling zorgsector;
 • Kennis van en inzicht in de organisatie van de zorg;
 • Ruime kennis van rechten en plichten van clienten en zorgverleners, van klachten en siognalen procedures intern en extern.

Arbeidsvoorwaarden

 • Beloning functiegroep 55 ziekenhuis CAO.

Informeren en solliciteren

Bij serieuze interesse wordt je verzocht direct een een mail voorzien van jouw CV te sturen naar Anja Scheper, directeur Quasir BV via anjascheper@quasir.nl. De uitgebreide functiebeschrijving kun eveneens via mail opvragen.

Quasir is specialist in onafhankelijke klachtenbemiddeling, afhandeling in de gezondheidszorg. Al meer dan 20 jaar. Wij leveren verschillende diensten aan zorgverleners als ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, verpleeg- en verzorgcentra en psychiatrische instellingen.

Kijk voor meer informatie over onze visie op http://bit.ly/DHNquasir1.

__________________________________________________________

14) Zorgondernemers gevraagd voor Thomashuis Assendelft (februari 2013)

THOMAShuis Assendelft

Doel van de functie

Als zorgondernemer biedt je, samen met je levenspartner, een veilig thuis aan acht verstandelijk beperkte volwassenen. De essentie van het zorgondernemerschap is dat je zelf invulling kunt geven aan de zorg. Je selecteert je eigen bewoners en creëert met je eigen creativiteit, kennis en ervaring voor hen de ideale leefomgeving. De sfeer in een Thomashuis doet daardoor al gauw denken aan een groot gezin. Samen koken, eten en leven. Daar draait het om. Omdat je zelf ook woont in het Thomashuis, bied je bewoners en hun familie dagelijks een vertrouwd gezicht dat altijd aanspreekbaar is.

Plaats in de organisatie

Thomashuis Assendelft maakt deel uit van de succesvolle zorgformule Thomashuizen. Op dit moment zijn er al meer dan 100 Thomashuizen in Nederland, waarvan een aantal in
oprichting. Thomashuizen is één van de zorgformules van formuleontwikkelaar De
Drie Notenboomen. Zij beschermt de visie, kwaliteit en het imago van de  formule en treedt op als ambassadeur naar maatschappelijke organisaties, cliënten- en
patiëntenverenigingen en overheid. De Drie Notenboomen selecteert de zorgondernemers en ondersteunt hen zowel in de opstartfase als daarna. Om te beginnen met een gerichte opleiding tot zorgondernemer.

Functie-eisen

 • Een Thomashuis leid je altijd samen met je levenspartner. Je gaat ook wonen in het Thomashuis, waar een aparte (meestal inpandige) ondernemerswoning aanwezig is;
 • Minimaal één van jullie heeft ruime werkervaring met zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, de ander heeft er affiniteit mee;
 • Jullie zijn toe aan zelfstandigheid en delen onze visie dat zorg draait om liefde en aandacht geven. En dat het welzijn van de bewoner/zorgvrager centraal staat, niet het welzijn van de zorgaanbieder, het ‘systeem’, of het zorgaanbod;
 • Persoonlijke effectiviteit, initiatief en communicatieve vaardigheden zijn belangrijk. Jullie zijn in staat om een sociaal netwerk op te bouwen in de omgeving van het Thomashuis en samen te werken met medewerkers, vrijwilligers en buurtbewoners.

Arbeidsvoorwaarden

 • Thomashuis Assendelft leid je als zelfstandig ondernemer, waarbij je franchisenemer wordt van de Thomashuizenformule.

Informeren en solliciteren

Meer informatie kun je vinden op de website (http://bit.ly/THOMASHUISDHN2) of meld je direct aan als kandidaat via het aanmeldingsformulier (http://bit.ly/THOMASHUISDHN3). Je kunt hierin aangeven dat je reageert voor de locatie in Assendelft.

De Drie Notenboomen omvat de formules Thomashuizen en Herbergier
Kattensingel 2, 2801 CA Gouda
Telefoon 0182 – 55 04 33
Websites: www.thomashuis.nl, www.herbergier.nl
 

________________________________________________________________

15) Toezichthouders voor organisatie in de Gezondheidszorg in Overijssel (februari 2013)

Pabas

Doel van de functie

Voor een organisatie in de gezondheidszorg in Overijssel zijn wij op zoek naar 2 toezichthouders met uitgebreide ervaring op directie/bestuurdersniveau (zie functie-eisen).

Plaats in de organisatie

Toezichthouder van organisatie in de gezondheidszorg.

Functie-eisen

 • Ervaring als toezichthouder in de gezondheidszorg;
 • Naast bedrijfseconomische kennis, beschikkend over sterk gevoel voor kwaliteit, veiligheid en patiënten welzijn;
 • Tenminste tien jaar ervaring als directeur/bestuurder in een middelgrote organisatie;
 • Universitair opgeleid.

Arbeidsvoorwaarden

Op te vragen.

Informeren en solliciteren

Serieuze belangstellenden, welke aan het profiel voldoen, worden verzocht direct telefonisch contact op te nemen met Jan H. Bakker, Pabas Governance te Zwolle, via mail mailto:j.bakker@pabas.nl of telefoon 38-344 75 20.

__________________________________________________________

16) Manager Kennis & Behandelcentrum (KBC) (januari 2013)

Pabas

Doel van de functie


De Manager KBC is integraal verantwoordelijk voor het Kennis & Behandelcentrum van Zorgspectrum Het Zand. Adviseert de Raad van Bestuur over de ontwikkeling van het organisatie brede strategisch kader, is verantwoordelijk voor de op de organisatie gerichte goed afgestemde en herkenbare diensten en draagt zorg voor de uitvoering van het beleid binnen het organisatiehandvest en het taakstellende jaarplan. Tevens eerst verantwoordelijke verpleeghuisarts/BOPZ arts.

Plaats in de organisatie


Rapporteert direct aan de Raad van Bestuur. Geeft direct leiding aan de medici en medewerkers.

Functie-eisen

 • Geregistreerd arts;
 • Managementopleiding;
 • Interesse voor het vakgebied ouderenzorg is vanzelfsprekend;
 • Ervaring met leidinggeven aan hoogopgeleide medewerkers, integraal management en projectmatig werken;
 • Doorzettingsvermogen en de natuurlijke ambitie om met de afdeling optimaal te presteren, met het welzijn van de cliënten als uitgangspunt;
 • Trefwoorden: communicatief, strategisch, analytisch, integer, overtuigend, dienstbaar, transparant, besluitvaardig en authentiek.

Arbeidsvoorwaarden

 • Salariëring conform cao-VVT ( FWG 75);
 • Goede secundaire voorwaarden;
 • Uitdagende en stimulerende werkomgeving.

Informeren en solliciteren


Voor informatie over deze vacature: http://bit.ly/DHNPabasManagerKBC

Natuurlijk kunt ook voor een nadere toelichting contact opnemen met Jan H. Bakker, Pabas Executive Search te Zwolle, via mail j.bakker@pabas.nl of telefoon 038 – 344 75 20.

________________________________________________________________

Vacaturebanken

Dutch Health Network

Vacatures op LinkedIn

__________________________________________________________

Dutch Health Network Services kan desgewenst als mediapartner optreden voor evenementen en vacatures op het gebied van de Zorg en Welzijn in Nederland en België. Randvoorwaarde is dat de doelstelling van een vacature, evenement, opleiding, boek of product/dienst promotie gericht moet zijn op de zorg en/of welzijnsketen. Neem voor de voorwaarden tijdig via e-mail contact op met het management van Dutch Health Network Services – partners@dutchhealthnetwork.nl

NB: Volg Dutch Health Network natuurlijk  ook actief op LinkedIn, Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, YouTube en Slideshare. Zie onderstaande links. Velen zijn je al voorgegaan.

linkedin  Facebook icon  Twitter icon  Google icon  Pinterest icon  YouTube  Slideshare icon

2 reacties op Vacatures

 1. Pingback: Nu ook actueel aanbod van vacatures, evenementen en boeken van DHN Services | Dutch Health Network Services

 2. De SABN is een patiëntenorganisatie voor mensen met een eetstoornis en hun omgeving.
  Zij bestaat 35 jaar en is door verschillende oorzaken niet meer voldoende representatief en in staat om de belangen van de doelgroep in de toekomst te behartigen.
  Een werkgroep heeft de start van een vernieuwde vereniging met de werknaam Nieuwe Patiëntenvereniging Eetstoornissen NPE voorbereid.
  We zoeken nu geschikte en gemotiveerde kandidaten (vrijwilligers, alleen onkostenvergoeding) die een bestuur in oprichting willen vormen om dit te bewerkstelligen.
  Zie voor Profiel http://www.sabn.nl/news/landelijke_patintenvereniging_nu_sabn_werft_nieuw_bestuur

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s